ტიბინი დეველოპმენტი
ტიბინი დეველოპმენტი
მიმდინარე პროექტი
tbn
www.tbn.ge
1 1 1 1 1 1 1 1 1
tbn
tbn
www.tbn.ge
www.tbn.ge
ბინა #0
კალკულაცია
სესხის პროცენტი (%) tbn
თანამონაწილეობა (%) tbn
ვადა tbn
გამოთვლილი ფასი
თანამონაწილეობა
48 574 C
სესხის ოდენობა
194 300 C
ყოველთვიური გადასახადი
3 430 C